featured-image

VA2021: Eastern Tale

in on January 14, 2022

$0.00

Photography By

Ngọc Trinh

Không có nghệ thuật nào là hoàn thiện, chỉ bị bỏ rơi – hoặc đại loại như vậy
Dự án cá nhân mà tôi đã làm trong vài ngày qua.
Được tạo bằng Daz Studio và Iray, chế độ xem độ phân giải đầy đủ (4100x3000px)
với danh sách tất cả các tài sản được sử dụng có sẵn tại trang web của tôi:
Daz Tools: Strand based hair editor, dForce, Iray. Chỉnh sửa tối thiểu với Blender và Gimp.
Hy vọng bạn thích, và cảm ơn bạn đã tìm kiếm

.

Xem thêm:

Loading...