Her way of training (Giantess 18 feet)

in on October 13, 2021

$0.00

Photography By

Ngọc Trinh

Krillin muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn trong 2 ngày, 18 tuổi đã tìm thấy một ý tưởng và sử dụng một tia thu nhỏ (Cái mà cô ấy đã đánh cắp từ Bulma). Cô ấy huấn luyện Krillin cách đối phó với một người mạnh hơn và lớn hơn anh ta. Nhưng trong khoảng thời gian giữa khóa huấn luyện … Tôi nghĩ 18 đang sử dụng anh ấy để giải trí hơn là huấn luyện.

Phiên bản không văn bản:

Được yêu cầu bởi:

.

Xem thêm:

Loading...