featured-image

Crusade (Collaboration with Nurserk)

in on January 17, 2022

$0.00

Photography By

Ngọc Trinh

Một công việc hợp tác với bạn tôi Nurserk
Tôi đã làm tất cả phần 3D của bức tranh và anh ấy đã thực hiện tất cả các phần xử lý hậu kỳ
Các kết xuất khác tại artstation của tôi:

.

Xem thêm:

Loading...