featured-image

Cô gái ngồi yên tĩnh ngắm biển

in on July 17, 2018

$0.00

Photography By

Hình Ảnh Đẹp

Tâm trạng người phụ nữ thường phải chịu nhiều trước tác động của xã hội xung quanh. Lúc này đây chính là thời gian cần ngồi yên tĩnh một mình và suy nghĩ về tất cả những gì đã qua.

Xem thêm:

Loading...