featured-image

Bok Choy Koi

in on January 15, 2022

$0.00

Photography By

Ngọc Trinh

đã vẽ bức tranh này vào cuối tuần qua với tư cách là một bài dự thi Thử thách thiết kế nhân vật trên facebook, chưa bao giờ vẽ đồ ăn như một chủ đề trước đây nhưng đã rất vui với bức tranh này.

gần như có thể nếm nó

.

Xem thêm:

Loading...